การจัดประเภทและประเภทของโปรแกรมบัญชีสำหรับองค์กร

ซอฟต์แวร์บัญชีเป็นแอปพลิเคชันหรือชุดของแอปพลิเคชันที่บันทึกและประมวลผลธุรกรรมทางบัญชีตามกฎและข้อบังคับที่ระบุและนำรายการธุรกรรมทุกรายการจนถึงหนังสือเล่มสุดท้ายเช่นงบทดลอง, บัญชีกำไรและขาดทุนและงบดุลโดยอัตโนมัติ การบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจำเป็นต้องมีทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านร้านค้าบริการ บริษัทโปรแกรมบัญชีหรือหน่วยงานรัฐบาล หนังสือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นสิ่งจำเป็นซอฟต์แวร์บัญชีทำให้การทำบัญชีหนังสือเป็นเรื่องง่าย

สิ่งนี้ทำได้ในหลายวิธีเช่นซอฟต์แวร์ที่ช่วยคนธรรมดาสามัญในการรักษาหนังสือของเขาที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎการบัญชี ซอฟต์แวร์ที่ช่วยองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ในการดูแลรักษาหนังสือได้อย่างง่ายดายโดยทำการประมวลผลโปรแกรมบัญชีและบันทึกด้วยตนเองและแผนกบัญชีบรรเทาจากงานซ้ำและอีกวิธีหนึ่งคือการช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีสำหรับการตัดสินใจที่ดีขึ้นและผลกำไรและการแจ้งเตือนสำหรับการตัดสินใจผิดพลาด .

ซอฟต์แวร์บัญชีโดยทั่วไปจะมีโมดูลเช่นบัญชีลูกหนี้

ซอฟต์แวร์บัญชีโดยทั่วไปจะมีโมดูลเช่นบัญชีลูกหนี้, เจ้าหนี้, บัญชีแยกประเภททั่วไป, การเรียกเก็บเงิน, สินค้าคงคลัง, คำสั่งซื้อ, ใบสั่งขาย, บัญชีธนาคารและบัญชีเงินสด เหล่านี้เป็นโมดูลหลักของซอฟต์แวร์บัญชี แต่โมดูลที่ไม่ใช่แกนหลักอาจมีตัวเลือกเพิ่มเติมเช่นการเก็บหนี้หรือยอดคงค้าง, ประสิทธิภาพการชำระเงิน, ค่าใช้จ่าย, เงินเดือน ฯลฯซอฟต์แวร์บัญชีสามารถจำแนกตามการทำงานของพวกเขาในไม่กี่หมวดหมู่ โปรแกรมบัญชีส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อการบัญชีที่เรียบง่ายเช่นการจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายและรายได้สำหรับบัญชีส่วนบุคคลซอฟต์แวร์เหล่านี้ยังมีรายงาน

สำหรับการกระทบยอดเช่นสมุดบัญชีธนาคารและใบบันทึกค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์บัญชีสินค้าคงคลังเป็นซอฟต์แวร์ประเภทอื่นที่ใช้กับตัวเลือกการขายและการซื้อมีไม่กี่รายการที่มีตัวเลือกหุ้นเช่นกันและใช้ระบบโปรแกรมบัญชีรายการเดียวสำหรับการบัญชี ซอฟต์แวร์เหล่านี้มีฟังก์ชันการทำงานที่ต่ำมากและรองรับกฎระเบียบและสกุลเงินเพียงประเภทเดียว ซอฟต์แวร์เหล่านี้ไม่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานโปรแกรมบัญชีหรือ IFRS และเพียงจัดทำบัญชีเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์บัญชีที่ บริษัท ระดับกลางใช้นั้นมีหลายสกุลเงิน

ซอฟต์แวร์บัญชีที่ บริษัท ระดับกลางใช้นั้นมีหลายสกุลเงินและหลายทางเลือกให้ผู้ใช้สามารถเก็บหนังสือได้ตามมาตรฐานสากล การรายงานซอฟต์แวร์เหล่านี้มีความแข็งแกร่งและสามารถปรับขนาดได้โดยใช้เครื่องมือภายนอก ซอฟต์แวร์เหล่านี้ใช้ฐานข้อมูลที่ปรับขนาดได้และมีความยืดหยุ่นที่ส่วนท้ายเช่น โปรแกรมบัญชี Smile Account เป็นต้นระบบข้อมูลการจัดการมีให้พร้อมกับซอฟต์แวร์เหล่านี้ที่ได้รับการสนับสนุนโดยเครื่องมือการรายงานที่มีความสามารถเช่นรายงานคริสตัลซอฟต์แวร์การเงิน ERP เป็นซอฟต์แวร์บัญชีขั้นสูงที่ใช้โดยองค์กรระดับกลาง

ข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวคือสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้โดยไม่รบกวนการปฏิบัติตาม โปรแกรมบัญชีและรักษาความถูกต้องและความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลและการวิเคราะห์ที่สำคัญ องค์กรขนาดใหญ่อาจต้องปรับใช้นโยบายบางอย่างเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นหรือครอบคลุมถึงข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์เหล่านี้จะปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างอิสระโดยมีความยืดหยุ่นเท่ากัน