รับรอง iso องค์กรมาตรฐานสากล

ด้วยจำนวนของรับรอง iso ที่มีทั้งหมดตั้งชื่อโดยตัวเลขที่คลุมเครือและสุ่มดูเหมือนไม่น่าแปลกใจว่าทำไมหลายองค์กรและบริษัทต่าง ๆ เริ่มสับสนเมื่อทำการย้ายเพื่อรับการรับรอง ISO โดยทั่วไปแล้วฉันถูกคนถามว่ารับรอง iso นี้ทำอะไร แล้วอันนั้นมีไว้เพื่ออะไร มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายทุกอย่าง แต่เมื่อคุณเริ่มต้นคุณจะรู้ว่าตัวเลขทั้งหมดอ้างอิงถึงอะไร ปัจจัยโดยการรับรองหน่วยงานเมื่อทำการตรวจสอบติดตามและประเมินบริษัทหรือองค์กรใด ๆ ที่ต้องการปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพ แม้ว่าจะมีมาตรฐานมากมายในอุตสาหกรรมการจัดการคุณภาพ

รับรอง iso แต่ก็มีเพียงไม่กี่แห่งที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องการ

ต่อไปนี้เป็นคำย่อสั้น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานเหล่านี้จับคู่กับคำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับลักษณะที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานของตระกูล รับรอง iso เป็นพิมพ์เขียวของสิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติตามเพื่อนำไปใช้และแสดงการจัดการคุณภาพที่ดี นำมาพิจารณาเป็นข้อกำหนดด้านคุณภาพของลูกค้าข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องความพึงพอใจของลูกค้าและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้

การรับรองบริษัทรับรอง iso  เป็นทางเลือกโดยทั่วไปการตัดสินใจที่จะต้องดำเนินการโดยผู้บริหารในเรื่องธุรกิจและไม่ใช่ข้อผูกมัด แม้จะไม่ถูกบังคับ แต่หน่วยงานออกใบรับรองจำนวนมากหรือหน่วยงานต่าง ๆ แสวงหาการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อยืนยันความสามารถหรือชื่อเสียงในอุตสาหกรรม เท่าที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพมีเหตุผลสองประการที่องค์กรควรนำไปปฏิบัติและแสวงหาการรับรอง ด้านล่างนี้คือรายการของเหตุผลอื่นหรือเหตุผลย่อยว่าทำไมบางองค์กรต้องการรับการรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ

นอกเหนือจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รักษาความพึงพอใจของลูกค้าแล้วองค์กรต่างๆ ยังได้รับคุณภาพที่ช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจ ระบบบริหารรับรอง iso คุณภาพเป็นกุญแจสำคัญในการทำเช่นนี้ การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อซัพพลายเออร์ด้วยการส่งมอบที่มั่นคง ไม่ใช่ว่า บริษัทของคุณสามารถได้รับประโยชน์จากการได้รับการรับรอง iso นี้ แต่รวมถึงซัพพลายเออร์และลูกค้าของคุณ เนื่องจากจะมีความต้องการสินค้าและบริการของคุณเพิ่มขึ้นคุณจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์มากขึ้นเพื่อรักษาความต้องการ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเติบโตทั้งซัพพลายเออร์และคุณ

รับรอง iso เมื่อหลายปีที่ผ่านมามาตรฐานได้พัฒนาขึ้นและการนำเสนอของพวกเขาเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่กำหนดน้อยกว่า แต่ภายใต้แนวคิดเดียวกันที่ว่างานทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการวางแผนการจัดการต้องรับรู้และปฏิบัติตาม ความเป็นไปได้ที่การทำงานประเภทใดก็ตามสามารถดำเนินการเป็นประจำปราศจากข้อผิดพลาดไม่มีตำแหน่งในมาตรฐานนี้หรืออื่น ๆ ความล้มเหลวในการรับรู้สิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่สำคัญและโอกาสไม่ได้ จำกัด อยู่เฉพาะกับผู้ผลิตมาตรฐาน แต่เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่