Inspection การตรวจสอบระบบและส่วนประกอบที่มองเห็นได้ง่าย

บางครั้งในฐานะผู้ตรวจการบ้านมืออาชีพฉันจะถูกถามว่า “การตรวจสอบบ้านคืออะไร” และสำหรับคนที่ไม่เคยสัมผัสโดยตรงกับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและบางทีสำหรับบางคนก็เป็นคำถามที่ดี inspection โดยส่วนใหญ่คำจำกัดความใด ๆ ที่จะนำมาใช้กับวลี จะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ดำเนินการตรวจสอบบ้าน inspection ในรัฐหรือเทศบาล และองค์กรใดผู้ตรวจการบ้านอาจมีความเกี่ยวข้อง หลายรัฐได้นำข้อกำหนดการออกใบอนุญาต บางคนไม่มี

เป็นที่น่าสังเกตว่าการตรวจสอบบ้าน โปรดทราบว่าฉันไม่ได้อ้างถึงว่าเป็นการตรวจบ้านดำเนินการ inspection ที่ไม่มีข้อกำหนดการออกใบอนุญาตโดยบุคคลที่ไม่มีหรือประสบการณ์น้อยที่สุดและไม่มีความเกี่ยวข้องกับสมาคมวิชาชีพ อาจเป็นเพียงสิ่งที่เขาหรือเธอตัดสินใจว่าจะเป็นในเวลาใดก็ได้น่ากลัวมากจริงๆ และหากสิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเราก็ควรจะสามารถตอบคำถามของหัวข้อนี้ได้โดยไม่ต้องกำหนดว่าคำจำกัดความของ inspection คืออะไร

ข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญไม่ปลอดภัย หรือสิ้นอายุการใช้งาน

หนึ่งในสมาคมผู้ตรวจการบ้านที่เก่าแก่และได้รับการยอมรับมากที่สุดการตรวจสอบบ้านเป็นการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติของ inspection คือการตรวจสอบระบบที่ติดตั้งพร้อมที่สามารถมองเห็นได้และสามารถมองเห็นได้ และส่วนประกอบของบ้าน มาตรฐานการปฏิบัติของ inspection ยังระบุด้วยว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบัติของพวกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นวัตถุประสงค์แก่ลูกค้าเกี่ยวกับ inspection สภาพของระบบและส่วนประกอบของบ้านตามที่ได้รับการตรวจสอบในขณะที่ทำการตรวจสอบบ้าน ผู้ตรวจสอบจะต้องจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร

ที่ระบุระบบหรือส่วนประกอบใด ๆ ที่ตรวจสอบว่าในการตัดสินอย่างมืออาชีพ inspection ของผู้ตรวจสอบทำงานไม่ถูกต้องมีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญไม่ปลอดภัย หรือสิ้นอายุการใช้งาน inspection นอกจากนี้จะต้องให้เหตุผลหรือคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของข้อบกพร่องที่รายงานหากไม่ปรากฏชัดในตัวเองซึ่งเป็นรัฐที่ผู้เขียนมีความคุ้นเคยมากที่สุดและกฎหมายการอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2539 รายงานการตรวจสอบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐ

อาจเป็นระบบหรือส่วนประกอบใดตรวจสอบระบบและส่วนประกอบ

การตรวจสอบบ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสภาพทรัพย์สินตามที่ตรวจสอบในขณะที่ทำการตรวจสอบ จัดทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงนามโดยลูกค้าก่อนที่จะดำเนินการ inspection ตรวจสอบภายในบ้านซึ่งระบุว่าการตรวจสอบนั้นดำเนินการตามมาตรฐานที่ระบุว่าจะต้องจัดหาบริการ inspection ใดบ้างและค่าใช้จ่ายของบริการเหล่านั้นและระบุไว้เมื่อมีการตรวจสอบ มีไว้สำหรับระบบหรือส่วนประกอบเพียงหนึ่งหรือจำนวนจำกัด

อาจเป็นระบบหรือส่วนประกอบใดตรวจสอบระบบและส่วนประกอบที่มองเห็นได้ง่ายและเข้าถึงได้ง่ายซึ่งระบุไว้ในมาตรฐานว่าจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ Inspection and Certification ระบุว่าระบบหรือส่วนประกอบใดที่ต้องได้รับการตรวจสอบ แต่ไม่ได้รับการตรวจสอบและเหตุผล inspection ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบระบุระบบหรือส่วนประกอบใด ๆ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ทำให้เกิดการสึกหรอตามปกติหรือส่งผลเสียต่อความสามารถในการอยู่อาศัยของอาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://qualitechplc.com/